0

HDC V4.0 & Smart Card On Ubuntu

เนื่องจาก HDC ของกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ ทำให้การเข้าใช้งานระบบด้วย Smart Card ด้วย Linux แบบเดิมไม่สามารถทำได้ เคยเขียนวิธีใช้เวอร์ชั่นเดิมไว้ที่นี่ (HDC & Smart Card On Ubuntu)

ถ้าจากข้อมูลการปรับปรุงจะเห็นว่า

  • มีการใช้ HTTPS
  • มีการปรับปรุง Agent

ที่นี้เราจะเข้าใช้งานระบบด้วย Smart Card ด้วย Linux (ในที่นี้ใช้ Ubuntu 18.04)

  1. ทำการดาวน์โหลด Smart Card Agent เวอร์ชั่นปรับปรุง ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย
  2. ตรวจสอบ Smart Card ในเครื่อง ถ้าพบเครื่องอ่าน Smart Card จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ (กรณีไม่พบให้ทำการติดตั้งแพคเกจ sudo apt install pcscd pcsc-tools
  3. ทำการรัน Smart Card Agent ได้เลย (ข้ามเรื่องติดตั้ง JRE ไปเลยนะ ถ้าไม่มีก็ติดตั้งซะ)
    java -Dsun.security.smartcardio.library=/lib/x86_64-linux-gnu/libpcsclite.so.1 -jar JSmartCardReader.jar 8084

  4. เปิดหน้า Login ของ HDC ก็เป็นอันสามารถเข้าใช้งานได้ เคลียร์ !!!

ป.ล. ที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นเดิม

  • Port ปรับมาใช้ 8084 ในตัว Agent
  • ใช้ HTTPS