GNOME 40

More

How to apply blur effect in GNOME 40

  • May 30, 2021

ว่าด้วยเรื่องเอฟเฟคความเบลอใน Gnome Desktop นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ถามกันบ่อย ๆ พอสมควรในบอร์ดต่างประเทศตั้งแต่ที่อีกฝั่งเช่น Windows ก็มี Aero Glass ไล่มาจนถึง Fluent design/Acrylic effect ใน Windows 10 หรือฝั่ง Mac ที่มี Blue Effect รวมถึงฝั่ง KDE เองที่ใช้ Blur...