Mask

0
More

MySQL (Simple)Mask Function

  • November 6, 2016

ถ้าวันนึงเกิดจำเป็นจริง ๆ ต้องจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลขึ้นมาเช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน หรือจัดรูปแบบตัวเลขในแบบอื่น ๆ โดยปกติแล้ว MySQL มีฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการแสดงผลอยู่ไม่กี่ตัว เช่นพวกตัวเลข(เงิน) วันที่ ซึ่งก็มีแค่นั้นแหล่ะ ^_^