Screenshot หน้าเธอแล้วส่งเข้า Line Notify กัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแอปลิเคชั่นไลน์มีผลอย่างมากกับแวดวงคนทำงาน จะเอกชนหรือวงราชการก็ต้องใช้ แต่ด้วยความที่แอปลิเคชั่นสื่อสารแบบนี้การส่งข้อความยาว ๆ บางครั้งก็เล่นเอาหัวเสียเหมือนกัน เพราะใจความสำคัญมันถูกเผยแพร่แต่เพราะข้อความมันยาว จึงขาดความน่าสนใจ คนรับก็เลื่อนผ่านไปโดยปริยาย (เหมือนเธอที่มองผ่านฉันไป เอ้าเพลงมาาา ซูดดดดด)

รวมทั้งข้อมูลรายงานผลโรค COVID-19 ที่ตอนนี้หลาย ๆ สื่อหลาย ๆ ที่ ได้ทำย่อยข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็น Infographic บ้าง เว็บไซค์แสดง Dashboard บ้าง งั้นจะช้าอยู่ไย เราเซฟรูปเหล่านั้นแล้วส่งเข้าไลน์เลยดีกว่า

Shell Script ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช้ Headless Chrome ให้ Screenshot หน้าจอตอนนั้นแล้วส่งเข้าไลน์ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

#!/bin/bash
 
PICTURE_PATH="./screenshot.png"
NOW=$(date +"%d-%m-%Y %H:%M")
IP=$(hostname -I | awk '{ print $1 }')
DASHBOARD="IP Address"

# Declare an array of Token PHP-CC PSH
declare -a ACCESS_TOKENS=("token1" "token2")

command_exists()
{
 command -v "$1" >/dev/null 2>&1
}

# Take pictures using Chrome Headless
if command_exists google-chrome ; then
  google-chrome --headless --no-sandbox --screenshot --hide-scrollbars --virtual-time-budget=10000 --disable-gpu --window-size=680,380 http://$IP:88/covid
  convert -resize 1280x screenshot.png screenshot-01.png

  google-chrome --headless --no-sandbox --screenshot --hide-scrollbars --virtual-time-budget=10000 --disable-gpu --window-size=1280,1410 http://$DASHBOARD
  mv screenshot.png screenshot-02.png
else
  if command_exists docker ; then 
    sudo docker container run -it --rm -v $(pwd):/usr/src/app zenika/alpine-chrome --no-sandbox --screenshot --hide-scrollbars --virtual-time-budget=10000 --disable-gpu --window-size=680,380 http://$IP:88/covid
    convert -resize 1280x screenshot.png screenshot-01.png

    sudo docker container run -it --rm -v $(pwd):/usr/src/app zenika/alpine-chrome --no-sandbox --screenshot --hide-scrollbars --virtual-time-budget=10000 --disable-gpu --window-size=1280,1410 http://$DASHBOARD
    mv screenshot.png screenshot-02.png
  else
    echo 'Not found docker'
  fi 
fi

convert -append screenshot-01.png screenshot-02.png screenshot.png

# Iterate the token array
for token in "${ACCESS_TOKENS[@]}"; do
  echo $token
  # curl -X POST https://notify-api.line.me/api/notify -H "Authorization: Bearer $token" -F "message=รายงานสถานการณ์ COVID-19 ณ $NOW" -F "imageFile=@$PICTURE_PATH" > /dev/null 2>&1  
done

ผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามนี้

จบปิ๊ง บล๊อกเดือนนี้ ^__^
ป.ล.

 • เราใช้ Dashboard ของ อ.เอ แห่ง Developer Mate
 • มี Dashboard 2 ตัว ก็เลย Merge ไฟล์รวมกันซะจะทิ้งไปก็เสียดาย
 • Token ของ Line Notify น่าจะมีกันแล้วนะ อันนี้ข้ามเรื่องการสร้าง Line Notify Token หล่ะกัน
 • ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เห็นแล้วมีแรงทำงานสู้กันต่อ

ทดสอบส่ง Line Notify ด้วย curl ใน PowerShell

PowerShell คืออะไร ?

PowerShell is a task automation and configuration management framework from Microsoft, consisting of a command-line shell and associated scripting language. Initially a Windows component only, known as Windows PowerShell, it was made open-source and cross-platform on 18 August 2016 with the introduction of PowerShell Core.[5] The former is built on .NET Framework while the latter on .NET Core.

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/PowerShell

ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ เป็น Command Shell รูปใหม่ของ Microsoft ที่คล้ายกับ command line แต่สามารถทำอะไรได้มากกว่า ทำงานบน .NET Framework สามารถจัดการบริหาร Windows ได้ผ่านคำสั่ง cmdlets ทีนี้ถ้าใครคุ้นชินกับ Shell อื่น ๆ ใน Linux หรือ Unix Base ก็จะใช้งานผ่าน Shell อาทิ

 • Bourne shell (sh)
 • Debian Almquist shell (dash)
 • Bourne-Again shell (bash)
 • C shell (csh)

ซึ่ง Shell เหล่านี้มันมี curl ให้ใช้ใน Distro นั้น ๆ อยู่แล้ว (คือติดตั้งมาก่อน ถ้าไม่มีก็ติดตั้งเพิ่มตามแต่ละ Distro ไป) แล้ว curl คืออะไร

curl is a tool to transfer data from or to a server, using one of the supported
protocols (DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS,IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3,POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, TELNET and TFTP).The command is designed to work without user interaction.

ไปตามอ่านวิธีใช้งานกันได้ที่ https://devahoy.com/blog/2016/11/getting-started-with-curl

โดย curl ไม่ได้มีมาพร้อมกับ PowerShell แต่ถ้าเราต้องการใช้คำสั่งนี้ใน PowerShell ที่ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับ curl หล่ะทำไง ^__^  (มีวิธีติดตั้ง curl ที่เป็นเวอร์ชั่น Windows อยู่แต่ก็นั่นหล่ะ : https://curl.haxx.se/ )

ซึ่ง PowerShell ก็มีคำสั่งที่ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกันกับ curl ชื่อว่า Invoke-WebRequest รายละเอียดลึก ๆ ตามไปอ่านที่นี่นะครับ ซึ่ง PowerShell ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5.0 เป็นต้นมาสามารถใช้ Alias curl แทน Invoke-WebRequest ได้ ทดสอบก่อนว่าเราใช้ PowerShell เวอร์ชั่นอะไร

$PSversiontable

เกริ่นมาเยอะขิง ๆ อยากแค่ทดสอบ Line Notify เอง ตัดจบหล่ะกันนะ ^___^ มีงานงอก ตามตัวอย่างเอกสารของทางไลน์เวลาเราจะทดสอบส่ง Line Notify สามารถใช้คำสั่งตามนี้

curl -X POST -H 'Authorization: Bearer [access_token]' -F 'message=foobar' https://notify-api.line.me/api/notify

ส่วนใน PowerShell เราทดสอบก่อนว่าสามารถใช้ curl ได้หรือไม่จากคำสั่งนี้

Get-Alias -Definition Invoke-WebRequest | Format-Table -AutoSize

ถ้าขึ้นแบบนี้เป็นอันว่าเราสามารถใช้ curl แทน(Alias) Invoke-WebRequest ได้เลย งั้นก็ทดสอบกันเลย ส่ง Line Notify กัน

curl -Uri 'https://notify-api.line.me/api/notify' -Method Post -Headers @{Authorization = 'Bearer [access_token]'} -Body @{message = 'PowerShell Notification'}

ส่งสำเร็จก็จะขึ้นผลลัพธ์ตามนี้

จบปิ๊ง ^__^ (เราตัดเรื่องการขอ Access Token ไปนะ เชื่อว่าคงหาอ่านได้ไม่ยากก)
ป.ล.1  มือใหม่ PowerShell
ป.ล.2 มือใหม่หัดรัก(หัดเจ็บด้วย)