Server

0
More

การติดตั้ง Server สำหรับ JHCIS ด้วย Linux Ubuntu 17.04

  • September 28, 2017

**บล็อกนี้ยาวเลยทีเดียว เอาเป็นว่าตัดแบ่งออกเป็น 4 ตอนหล่ะกันนะ จะพยายามเขียนให้จบเร็วที่สุด ^_^ I. เกริ่นหน่อย II. การติดตั้ง(รวมถึงการย้ายข้อมูลจากระบบเดิม) III. การปรับแต่งให้ระบบ (Server, MySQL) ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น IV. การติดตั้งระบบอื่นเพื่อการสนับสนุนระบบการทำงานของหน่วยบริการ ที่มาและเหตุผล …. ดูเป็นทางการกันเลยทีเดียว แต่ความเป็นจริง ๆ แล้วมันก็มาจากเหตุผลบ้าน ๆ นั่นแหล่ะว่าเพราะมันมีปัญหา แล้วปัญหาก็คือ...