2558

0
More

1 ปีที่ผ่านมา

  • December 3, 2015

ต้นปีที่แล้วพยายามตั้งเป้าไว้หลายเรื่อง จะสิ้นปีแล้ว แต่ความสำเร็จของเป้าหมายเสือกสวนทาง เริ่มชักห่วยลงทุกที T_T ปีนี้ตั้งเป้าไว้ไม่เยอะ เพราะปีที่แล้วก็ไม่ผ่านเยอะเหมือนกัน