in Uncategorized

Unfri(end)

เก็บรักที่เพิ่งพ้นไป
เก็บใจที่เพิ่งพ้นมา
บอกลาแล้ววันเก่า
เหลือแค่เพียงน้ำตา
กับแผลที่เธอให้มา

— ช่วงที่เศร้าที่สุดในเพลงกลับเป็น 24 วินาทีแรก