in Developer Note, บันทึก

ปรับปรุงข้อมูลวันหยุดราชการ (Holiday) กัน

สำหรับประชาชนคนไทยแล้วคำว่า “ในเวลาราชการ” นี่น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เรามักเห็นคำนี้ติดตามหน่วยงานราชการ แล้วคำว่าในเวลาราชการนี่มันยังไง เอาแบบกำปั้นทุบดิน ก็คือวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการนั่นแหล่ะ 😛

แล้ววันหยุดราชการนี่เราก็เริ่มยึดตาม “ประกาศกำหนดวันหยุดราชการนักขัตฤกษ์ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกประกาศดังกล่าว ถ้าใครจะศึกษารายละเอียดบล็อกนี้ก็อธิบายไว้เป็นอย่างดี

ทีนี้ตัวที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลยังไงบ้าง หลาย ๆ หน่วยงานที่มีระบบคอมพิวเตอร์ไว้ทำงานอย่างเช่นโรงพยาบาล หน่วยบริการหรืออื่น ๆ นี่ก็มักมีตารางวันหยุดในปีนั้น ๆ สำหรับการทำงาน ซึ่งก็จะเป็นตาราง ตารางนึงตามแต่ละเวนเดอร์ (Vendor) สร้างขึ้นรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อระบุว่าวันใดคือวันหยุดราชการนั่นแหล่ะ ปกติหน้าที่อัพเดตข้อมูลนี้ก็จะเป็นของผู้ดูแลระบบของหน่วยบริการ ข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาจาก ประกาศทางราชการหรือเว็บทั่ว ๆ ไป เช่น วิกิพีเดีย

และอีกเว็บไซต์ก็ myhora ซึ่งมีบริการ iCal บริการ

จะเห็นได้ว่ามีไฟล์ CSV (Comma-separated values) ให้เราได้ใช้ด้วย งั้นเราก็มาปรับปรุงวันหยุดราชการด้วยไฟล์ตัวนี้กัน

 1. เริ่มต้นก็ดาวน์โหลดมาซะ
  wget -O th_holiday.csv http://www.myhora.com/calendar/ical/holiday.aspx?2561.csv

  หน้าตาข้อมูลไฟล์คร่าว ๆ ก็ประมาณนี้

 2. นำเข้าข้อมูลข้างต้นลงในฐานข้อมูลของเราด้วยคำสั่ง LOAD DATA INFILE (สร้างตารางชั่วคราว th_holiday ไว้รอรับด้วย )
  DROP TABLE IF EXISTS th_holiday;
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS th_holiday(
    Subject    	VARCHAR(255) NULL
    ,Start_Date  	DATE NOT NULL
    ,Start_Time  	TIME NULL
    ,End_Date   	DATE NULL
    ,End_Time   	TIME NULL
    ,All_day_event 	VARCHAR(4) NOT NULL
    ,Description  	VARCHAR(255) NOT NULL
    ,Show_time_as 	INTEGER NOT NULL
    ,Location   	VARCHAR(30)
  );
  
  TRUNCATE th_holiday;
  LOAD DATA LOCAL INFILE 'th_holiday.csv' 
  INTO TABLE th_holiday
  FIELDS TERMINATED BY ',' 
  ENCLOSED BY '"'
  ESCAPED BY '"'
  LINES TERMINATED BY '\r\n'
  (`Subject`, @start_date, `Start_Time`, `End_Date`, `End_Time`, `All_day_event`, `Description`, `Show_time_as`, `Location`)
  SET start_date = STR_TO_DATE(@start_date, '%d/%m/%Y');
 3. เป็นอันเสร็จสิ้น ทีนี้ก็นำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงในตารางของแต่ละ HIS