0

มาใช้ zsh กัน มัน Cool กว่าเยอะ

เดิมปกติ bash shell ซึ่งเป็น shell มาตรฐานของ Ubuntu ก็เพียงพอต่อการใช้งานในระดับนึงแล้วหล่ะ แต่ไม่เคยมีอะไรพอดี ^_^ zsh ช่วยให้อะไรหลายอย่างง่ายขึ้น เช่น ช่วยเพิ่ม Productivity ให้ developer noob ส่วน feature เด่น ๆ ของ zsh คร่าว ๆ ก็มี

  • Autocompleted
  • ตรวจคำสั่งที่พิมพ์ผิด (ก็ไม่ทุกคำสั่งหรอก)
  • รองรับ Right-hand prompt
  • Plugin/Module เด่น ๆ ก็มี Oh my zsh และ Prezto

เริ่มก็ลง zsh กันซะ

sudo apt install zsh

ต่อมาก็เปลี่ยนเข้าใช้ zsh เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเปิด Terminal โดยใช้คำสั่ง chsh

a@b:~$ chsh
Password: 
Changing the login shell for a
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Login Shell [/bin/bash]: /bin/zsh

แล้วก็ใช้ path ของ zsh ไปแทน bash shell แล้วก็ login เข้าใหม่ไป 1 ที

ทีนี้อย่างอื่นก็ได้หมดละ ต่อไปก็เพิ่ม Module ให้ zsh เป็นสเต็ปต่อไป อย่างที่บอกคือมันมีเด่น ๆ อยู่ 2 ตัวคือ Oh My zsh และ Prezto

  • Oh my zsh (http://ohmyz.sh/) เป็น configuration framework ที่รวบรวม plugin และ theme สำหรับ zsh เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะรวบรวม plugin สำหรับโปรแกรมหลาย ๆ ตัวที่มักใช้กันบ่อย ๆ พวก git, vagrant, composer, rails, docker อื่น ๆ อีก
  • Prezto (https://github.com/sorin-ionescu/prezto) เป็น configuration framework ของ zsh เช่นเดียวกับ oh-my-zsh เริ่มเดิมทีนั้น Prezto นั้นเป็น fork ของ oh-my-zsh แต่เนื่องจากแนวคิดไปคนละทางกับ oh-my-zsh เลยถูก rewrite ใหม่ ทำให้เราเพิ่มความสามารถหรือลูกเล่นให้กับ zsh ได้มากเดิม ไม่ว่าจะเป็น theme หรือ plugin (ใน Prezto จะเรียกว่า module) ซึ่งดูแล้วส่วนมากจะเป็นพวก alias ซะมากกว่า

เราเลือก Prezto นะ ^_^ วิธีใช้/ติดตั้ง ก็มีคนเขียนเอาไว้ดีมาก (ขี้เกียจเขียนต่อ 555) ตามนี ลองใช้ Prezto กับ zsh (https://armno.github.io/2015/03/24/oh-my-zsh-to-prezto)

ปล. ส่วน Theme เราก็ชอบ Theme powerlevel9k (https://github.com/bhilburn/powerlevel9k)powerlevel9k